image1 image2 image3

HELLO I'M DAGMARA|WELCOME TO MY PERSONAL BLOG|I HOPE YOU SPEND A NICE TIME HERE|ENJOY!|

Ciesz się wakacjami z Buy Bubble Football !

          Wakacje, wakacje... Czekamy na nie 10 miesięcy, a gdy się zaczną to czas nagle zaczyna przyspieszać. Dlaczego tak się dzieje ? Sama nie wiem, może dlatego że oderwanie się od codzienności dostarcza nam tak wiele radości w którą się angażujemy dając z siebie ponad 100%. W tym roku jestem jedną z farciarzy, których wakacje trwają ponad 4 miesiące. Jednak tak długi okres nie jest w stanie wynagrodzić stresu jaki towarzyszył przed maturami. Jednak przerwa letnia jest od tego by troszeczkę (może więcej niż troszeczkę) zaszaleć porzucając na bok stres, pracę i złe myśli. Bo co to za wakacje kiedy rozmyśla się na wygodnym leżaku o pracy, czy ludziach którzy zawinili nam w jakiś sposób. Większości z nas został jeszcze jeden miesiąc, dlatego wykorzystajmy to należycie !

  Vacation, holiday ... We look forward to not 10 months, and when they start this time suddenly begins to accelerate. Why is this happening? I do not know, maybe because I take a break from everyday life gives us so much joy in which we engage giving it more than 100%. This year, I am one of luckers whose vacation last more than four months. However, such a long period is not able to compensate for the stress that accompanied maturami before. However, the summer break is that by a little (maybe more than a little) go crazy leaving aside the stress, work and bad thoughts. Because what kind of vacation when he meditates on the comfortable sun lounger on the job, or people who they trespass us in some way. Most of us yet one month, so let's use it properly!


          Nie ma chyba wakacji bez chociaż jednej wizyty nad wodą. Nasz kraj jest położony w na tyle dobrym miejscu, że osoby które do morza mają daleko, posiadają rekompensatę w postaci jezior. Nie zawsze byłam ich fanką, większość w mojej okolicy jest zatłoczona i bardzo trudno o miejsce na plaży, a gdy już to miejsce się znajdzie to za chwilę coś zaczyna nam przeszkadzać. A to krzyki dzieci wokół, czy brak cienia, brak picia albo zwykła nuda. Jestem osobą, która nie potrafi leżeć plackiem pół dnia i wylegiwać się na słońcu, dlatego nad polskimi jeziorami od pewnego czasu przykuwają moją uwagę bańki. I nie, nie są to bańki dla dzieci, ale dla ludzi. Osoby próbujące utrzymać się na wodzie w ogromnej kuli często wyglądają komicznie. Jednak jestem zafascynowana tymi, którym udaje się swobodnie w nich poruszać ! Sama z chęcią bym spróbowała.

There is hardly a vacation without even one visit to the water. Our country is located in a good enough place that people who are far to the sea, have compensation in the form of lakes. I was not always a fan of them, the majority in my area is crowded and very difficult to find a place on the beach, and once the place to find it for a moment something starts to bother us. A screaming kids around, or no shade, no drinking or simple boredom. I am a person who can not lie flat on a half-day and soak up the sun, because the Polish lakes for some time attracted my attention bubble. And no, these are not the bubble for children, but for the people. Those trying to keep the water in a huge ball often look comical. However, I am fascinated by those who manage to move freely in them! I would happily try.

          Jedną z firm która oferuje takie wodne bańki jest Buy Booble Football.  Jest to sieć sklepów online, mają szeroki asortyment do wyboru i specjalizują się w tego typu rzeczach od 2008r ! Ich piłki pokochały już Stany Zjednoczone, Europa, Kanada, a nawet Australia co świadczy o zaufaniu do firmy przez wiele państw. Może tym razem czas na Polskę? Firma jest otwarta na pomysły ze strony klientów możemy samemu ustalić kształt, rodzaj, a nawet nadruki na bańkach. Daje nam to szanse na pokazanie naszych inwencji twórczych i wykazanie się kreatywnością.

One company that offers such a water bubble is Buy Bubble Football. It is a network of online stores have a wide range to choose and specialize in this type of stuff since 2008! Their items has already grown to love the United States, Europe, Canada, and even Australia which proves the trust of many countries. Maybe this time together for Poland? The company is open to ideas from customers, we alone determine the shape, type, and even prints on balls. It gives us a chance to show our creativity creative and demonstrate creativity.
        Jednak Buy Bubble Football nie zajmuję się jedynie wyrobami przeznaczonymi do wody. Na ich stronie znajdziemy artykuły do bańki nożnej (którą ostatnimi czasy coraz częściej widzę na YouTube), poprzez zorb ball, kończąc na dmuchanych zamkach ! Do wszystkich wymienionych wyżej sportów na stronie znajdziemy wszelakiego rodzaju akcesoria. Co znacznie ułatwi nam przygotowanie się do nowego sportu :)

However,Buy Bubble Football dealing not only products intended for water. On their website you will find articles to the bubble football (which in recent times more and more I see on YouTube), through the zorb ball, ending inflatable castles! For all these sports on, you'll find all kinds of accessories. Which greatly help us prepare for the new sport :)

Share this:

CONVERSATION

0 komentarze:

Prześlij komentarz

PAMIĘTAJ:
Każda obserwacja i każdy komentarz motywuje:)

***